Contacteer ons op +32 479 99 36 32 of info@aplusquality.be

Het certificeringstraject voor distributeur, trader, groothandel

Prospectie

Als food safety lead-auditor bij Vinçotte/IsaCert Belgium voerde ik zowel in België als in het buitenland meer dan 500 audits uit. Tijdens ons prospectiegesprek kan ik u bijgevolg haarfijn uitleggen wat het certificeringstraject inhoudt en waar de auditors tijdens hun screening op focussen. Ik adviseer u tevens over uw uiteindelijke keuze van Standaard.

Afhankelijk van uw activiteit is het belangrijk om de juiste norm te kiezen. Indien u de goederen fysisch verhandelt (via magazijn, transport bijvoorbeeld), dan verwijs ik u graag door naar Het traject voor Logistiek

Indien u de goederen zelf niet te zien krijgt, maar louter administratief verhandelt, heeft u de keuze uit volgende Standaarden:

​Voert u activiteiten uit voor de vissector, dan heeft u mogelijks een MSC Chain of Custody certificaat nodig.

Stappenplan

  1. ​Nulmeting

Een traject begint met een nulmeting van het bestaande kwaliteitssysteem. Wat is er reeds aanwezig, en wat nog niet. We bouwen steeds verder op de goede elementen. Het resultaat van de nulmeting is een plan van aanpak, incl. een inschatting van tijd en budget.

  1. Coaching sessies

Tijdens coaching sessies op het bedrijf gaan we stelselmatig door alle hoofdtukken van het uiteindelijke food safety / quality handboek. Rekening houdend met uw business adviseer ik u hoe u best en makkelijkst de verschillende topics implementeert. Ik reik u hiervoor de nodige tools en templates aan.

  1. Interne audits

Eenmaal de procedures geïmplementeerd zijn, test ik in hoeverre alles loopt zoals gepland. Werkt nu iedereen daadwerkelijk zoals vastgelegd in de manual? Waar nodig kan nog bijgestuurd worden.

  1. Interne opleidingen (optioneel)

Indien nodig worden op basis van de interne audits extra trainingen gegeven aan de mensen, teneinde goed voorbereid te zijn tegen de feitelijke audit.

  1. De certificatie audit

Bij uw allereerste certificatie-audit ben ik graag zelf aanwezig, om waar nodig u bij te staan. Daarna bent u in staat zelf uw systeem te dragen. In onderling overleg bepalen we samen hoe we de continuïteit van het systeem verder opvolgen.

Maak een afspraak