Contacteer ons op +32 479 99 36 32 of info@aplusquality.be
  • Home >
  • Blog >
  • FAVV licht Listeria challenge testen toe

FAVV licht Listeria challenge testen toe

24/04/2017 18:55 door Alexander Platteeuw | Categorieën: Voedselveiligheid, FAVV

Op 4 april heeft het FAVV nieuwe richtlijnen gepubliceerd m.b.t. het uitvoeren van de zogenaamde challenge testen (ofte: provocatietesten) om na te gaan of de norm van <100/g voor Listeria monocytogenes kan gehanteerd worden in een levensmiddel.

EU Verordening 2073/2005 legt een norm van “afwezigheid in 25g” op voor kant-en-klare levensmiddelen die een voedingsbodem kunnen zijn voor Listeria (voor het gemak herhaal ik verder niet steeds “monocytogenes”) op dag 0, dus onmiddellijk na productie. Er kan een tolerantie gehanteerd worden, zijnde <100/g, , op voorwaarde dat jij, de fabrikant, kan aantonen dat Listeria gedurende de houdbaarheid van je product effectief deze limiet niet zal overschrijden.

1 manier om dit te doen is via challenge testen.

Normaliter dien je die (dure) testen te doen op 3 batches.

Via een calculator zou je kunnen besluiten dat het weinig zinvol is om de testen te laten uitvoeren op 3 batches, MAAR nu is bepaald dat een dergelijke calculator enkel nog kan gebruikt worden ter bepaling van de maximum groeisnelheid, en dus NIET MEER om de interbatch variabiliteit te bepalen.

Hierbij de conclusie van het FAVV:

  • Ofwel voer je de testen uit op 3 batches, ofwel wordt het aantal partijen bepaald aan de hand van voorspellende microbiologie. Deze laatste optie kan enkel uitgevoerd worden door laboratoria die in dit domein expertise hebben. Lees: geaccrediteerde labo’s.
  • Voor de provocatietesten uitgevoerd met versie 3 van het technisch richtsnoer (juni 2014) en waarbij 1 batch werd getest in opvolging van het besluit getrokken uit de berekening via de calculator, zal een provocatietest op 2 bijkomende partijen moeten worden uitgevoerd vóór 1 januari 2018. M.a.w. je komt uiteindelijk toch uit op 3 batches.
  • In afwachting van de uitvoering van een challenge test op 2 bijkomende partijen mag je je NIET baseren op het resultaat van de challenge test op één partij.

Het bepalen van hordes zoals aw, pH, additieven, etc. mag op 1 batch gebeuren.

Ik vond deze publicatie belangrijk genoeg om je hierover toch even te berichten.

Let op: deze norm van “<100/g” is eigenlijk een “toegift” in Europa. De USA hanteert een totale afwezigheid van Listeria, en wil graag dat Europa dit ook hanteert. Zij die kant-en-klare levensmiddelen willen exporteren naar het land van Trump, weten waarover ik spreek.

Er zijn geluiden die circuleren om dus de normen van de US en Europa gelijk te trekken. Als de US daar aan het langste eind trekt, dan weten we hoe laat het is. Dan hoef je niet meer wakker te liggen van bovengenoemde challenge testen, maar misschien wel van een andere problematiek.

De volledige tekst van het FAVV vind je hier.

Challenge testen: ook iets voor mij?

Vond u dit artikel interessant?

Vul uw e-mailadres in en krijg mijn artikels in uw mailbox.

Deel dit artikel

Reageer op dit artikel

Wordt niet weergegeven op de website.