Contacteer ons op +32 479 99 36 32 of info@aplusquality.be

Labels

We zijn Qfor-gecertifieerd

A+ Quality werd zelf gecertifieerd door Qfor als opleidingsorganisatie. Het Qfor-label  is voor mogelijke partners het enige betrouwbare certificaat dat een antwoord biedt op vragen als:

  • Wie is deze organisatie en wat doet ze?
  • Hoe gaat ze tewerk en met welke middelen?
  • Beantwoordt ze aan mijn kwaliteitsbehoeften?

Tot 30% subsidie via de KMO Portefeuille voor opleidingen

Elke opleiding door ons aangeboden, is subsidieerbaar via de KMO Portefeuille. Tot € 7500 voor kleine en middelgrote ondernemingen per jaar. Meer info op de website van Vlaio.

Financiële steun bij advies of opleiding via Alimento

 

Alimento groepeert sectorale diensten die onder beheer van de sociale partners worden aangeboden aan de voedingsbedrijven in België, en staat op die manier ten dienste van meer dan 4.600 bedrijven die samen bijna 89.000 mensen tewerkstellen. Het gaat over werknemers en werkgevers van de voedingsindustrie (paritaire comités 118 en 220). De organisatie biedt financiële steun voor opleidingen en advies aan ondernemingen in de voedingsindustrie.

Voor meer informatie kan u contact opnemen via e-mail info@alimento.be of telefonisch op 02 52 88 930.

Subsidiëring van opleidingen via Logos

Voor de opleiding van bedienden, tewerkgesteld onder het Paritair Comité 226 (bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek) kunt u een aanvraag tot subsidiëring indienen bij het Vormingsfonds LOGOS.

Voor meer informatie kan u contact opnemen via e-mail subsidies@logosinform.be of telefonisch op 03 221 97 36.