Wegwijs in het kluwen van voedselveiligheid wetgeving

Geraak jij nog wijs uit de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn voor jouw bedrijf? Weet jij alles te vinden? En begrijp je de teksten op zich?

Het wordt je alvast niet gemakkelijk gemaakt: zowel op Europees als op Belgisch niveau zijn er een pak wetteksten, omzendbrieven van het FAVV, richtlijnen, en ga zo maar door.

Zijn die in leesbare bewoordingen geschreven? Bijlange niet. En waarom toch zijn er veelal meer uitzonderingen dan hoofdregels?

Zware gevolgen bij niet non-compliance

Het niet respecteren van de wetgeving kan leiden tot stevige discussies met het FAVV, je klant, en in mogelijks een product recall. In het slechtste geval kan het FAVV beslissen om je bedrijf stil te leggen.

Ben je nieuw in je functie van QA of wil je als zaakvoerder toch weten aan welke wetgevende eisen je moet voldoen als het op voedselveiligheid aankomt?

Ik kan je helpen. Met mijn brede ervaring in de voedingssector, mijn dagelijkse passages in voedingsbedrijven, en mijn uiterst up to date informatiebronnen, kan ik je zeggen wat voor jou geldt, én hoe je deze informatie moet interpreteren. In verstaanbaar Nederlands.

Contacteer mij dus voor hulp op wetgevend vlak qua voedselveiligheid.

Een kleine greep uit de wettelijke bepalingen en jouw mogelijke vragen hierbij:

  • Food contact materials, zijnde verpakkingsmaterialen maar ook oppervlaktes die in contact komen met de levensmiddelen die ik produceer: waaraan moeten ze voldoen? Welke info heb ik nodig van mijn leverancier? En wat met die Verklaring van Overeenstemming?
  • Microbiologische criteria van mijn afgewerkte producten: wat is wettelijk bepaald en wat niet? Wat betekent een voedselveiligheidscriterium in de wetgeving, en wat is het verschil met een proceshygiëne criterium?
  • FAVV erkenningen en toelatingen: hoe vraag ik deze aan? Wat is het verschil überhaupt tussen een erkenning en toelating?
  • FAVV meldingsplicht: wat moet ik doen in geval recall richting FAVV? Hoe moet ik melden? Vanaf wanneer moet ik melden?
  • Waterkwaliteit: aan welke normen moet mijn water voldoen dat ik gebruik als ingrediënt of om te reinigen?
  • Etikettering van levensmiddelen: wat moet er juist op mijn etiketten van mijn geproduceerde levensmiddelen komen? Moet de oorsprong van bepaalde ingrediënten nu wel of niet vermeld worden? Wat moet ik doen met levensmiddelen geïmporteerd van buiten de EU?
  • Allergenen: wat is wettelijk bepaald en wat niet? Hoe moet ik om gaan met mogelijke sporenelementen?
  • Traceerbaarheid: hoe ver moet ik daarin gaan? Wat legt het FAVV mij op? Wat staat er in de EU Food Law? Welke vermeldingen zijn nodig op mijn vrachtbrieven?

Een antwoord op al deze vragen, en andere, vind je bij mij.

Bouw je kennis op rond levensmiddelen wetgeving
Hofkip referentie Alexander Platteeuw opleidingen voedselveiligheid

Recent kreeg ik een ‘informatie-bad’ van A+ Quality, aangezien ik nieuw in de functie van QA verantwoordelijke ben. Samen met Alexander hadden we op voorhand mijn persoonlijke kennis getoetst, om te weten te komen welke lessen voor mij van nut waren. Tijdens de opleidingsmomenten konden we heel specifiek inzoomen op de info die ik nodig had. Dankzij de brede en onderbouwde kennis van de lesgever werd er met heel concrete voorbeelden gewerkt, om de leerstof te verduidelijken. Deze werkwijze heeft als voordeel dat de info specifiek, snel en concreet naar de werkvloer kan vertaald worden.

Introductiecursus voedselveiligheid
Steven DeleyeQA manager, The Farmchix Company

Nood aan antwoorden of oplossingen
ivm voedselveiligheid?

Contacteer ons
Alexander