Labels

We zijn Qfor-gecertifieerd

A+ Quality is QFor gecertificeerd voor opleiding, coaching en consultancy in voedselveiligheid

A+ Quality werd zelf gecertifieerd door Qfor als opleidingsorganisatie. Het Qfor-label  is voor mogelijke partners het enige betrouwbare certificaat dat een antwoord biedt op vragen als:

 

  • Wie is deze organisatie en wat doet ze?
  • Hoe gaat ze tewerk en met welke middelen?
  • Beantwoordt ze aan mijn kwaliteitsbehoeften?

Financiële steun bij advies of opleiding via Alimento

Geniet van subsides want A+ Quality is Alimento erkend voor opleiding, coaching en consultancy in voedselveiligheid

Alimento groepeert sectorale diensten die onder beheer van de sociale partners worden aangeboden aan de voedingsbedrijven in België, en staat op die manier ten dienste van meer dan 4.600 bedrijven die samen bijna 89.000 mensen tewerkstellen. Het gaat over werknemers en werkgevers van de voedingsindustrie (paritaire comités 118 en 220). De organisatie biedt financiële steun voor opleidingen en advies aan ondernemingen in de voedingsindustrie.

Wist je dat je als voedingsbedrijf met +20 werknemers verplicht een opleidingsplan moet hebben, én indienen bij Alimento?

Voor meer informatie kan u contact opnemen via e-mail info@alimento.be of telefonisch op 02 52 88 930.

 

Subsidiëring van opleidingen via Logos

Geniet van subsides want A+ Quality is Logos erkend voor opleiding in voedselveiligheid

Voor de opleiding van bedienden, tewerkgesteld onder het Paritair Comité 226 (bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek) kunt u een aanvraag tot subsidiëring indienen bij het Vormingsfonds LOGOS.

Voor meer informatie kan u contact opnemen via e-mail subsidies@logosinform.be of telefonisch op 03 221 97 36.

Nood aan antwoorden of oplossingen
ivm voedselveiligheid?

Contacteer ons
Alexander