Beantwoorden uw leveranciers aan uw kwaliteitsnormen?

Om u ervan te verzekeren dat ook uw toeleveranciers de nodige inspanningen leveren om uw voedselveiligheidsdoelstellingen te behalen, is het nuttig dat ik een leveranciersaudit (2nd party audit) uitvoer.

Niet alleen nuttig, maar in veel gevallen ook verplicht.

Wist u bijvoorbeeld dat BRCGS eist dat al uw high risk leveranciers die niet in het bezit zijn van een geldig (GFSI erkend) food safety certificaat, dienen geaudit te worden ter plaatse?

Het kan ook zijn dat u een onafhankelijk oordeel wil over uw leverancier n.a.l.v. klachten.

Of u wil weten welk vlees u in de kuip heeft vooraleer u met een tot op heden ongekende leverancier.

Mijn werkwijze:

1. We spreken samen af welke norm dient gehanteerd te worden. Dit kan een bedrijfseigen lastenboek zijn, maar evengoed een externe, third-party standaard (zoals BRC, IFS of FSSC 22000).

2. U bepaalt onder welke vorm er dient gerapporteerd te worden en in welke taal (Nederlands, Frans of Engels).

3. We bekijken samen welke de pijnpunten zijn bij leverancier X. Waren er recent issues? Heeft u twijfels over diens betrouwbaarheid? Maakt u zich zorgen over de kwaliteit van zijn aangeleverde informatie (technische fiches, allergenen statements, CoA’s)?

4. Ik auditeer uw leverancier in volle onafhankelijkheid, in België of daarbuiten.

5. Ik rapporteer aan u, en volgens uw wensen volg ik verder het gevraagde actieplan mee op, of handelt u dit verder af rechtstreeks met de leverancier.

Ontbreekt het u momenteel aan interne auditoren of voldoende kwalificaties op vlak van kwaliteit en voedselveiligheid intern?

Zijn er leveranciers die u graag eens onpartijdig en op korte termijn doorgelicht wil zien?

Aarzel niet!

Samen jouw leveranciers van grondstoffen en verpakkingen naar een hoger niveau tillen
Beatriz Rodríguez Bernal - Godiva

Wij hebben een solide relatie opgebouwd met Alexander, met wie Godiva al enkele jaren samenwerkt, op zoek naar zijn expertise in verschillende voedselveiligheidsgebieden, waaronder onze leveranciersaudits. Alexander is een betrouwbare en ervaren auditor die wij vragen voor allerlei leveranciersaudits. Wij waarderen zijn oordeelsvermogen, zijn rapportering, zijn voorstellen en zijn coaching om de non-conformiteiten aan te pakken en de actieplannen uit te voeren. We vroegen hem ook om een aantal van onze eigen interne auditors op te leiden.

Leveranciersaudits, opleiding interne auditor
Beatriz Rodriguez BernalSupply Base & NPD Quality Engineer, Godiva Belgium

Nood aan antwoorden of oplossingen
ivm voedselveiligheid?

Contacteer ons
Alexander