Het certificeringstraject voor logistieke bedrijven

Prospectie

Als food safety lead-auditor bij Vinçotte/IsaCert Belgium voerde ik zowel in België als in het buitenland meer dan 500 audits uit. Tijdens ons prospectiegesprek kan ik u bijgevolg haarfijn uitleggen wat het certificeringstraject inhoudt en waar de auditors tijdens hun screening op focussen. Ik adviseer u tevens over uw uiteindelijke keuze van Standaard. Volgende normen zijn namelijk de meest gangbare voor uw activiteit:

Stappenplan

​1. Nulmeting

Een traject begint met een nulmeting van het bestaande kwaliteitssysteem. Wat is er reeds aanwezig, en wat nog niet. We bouwen steeds verder op de goede elementen. Het resultaat van de nulmeting is een plan van aanpak, incl. een inschatting van tijd en budget.

2. Coaching sessies

Tijdens coaching sessies op het bedrijf gaan we stelselmatig door alle hoofdtukken van het uiteindelijke food safety / quality handboek. Rekening houdend met uw business adviseer ik u hoe u best en makkelijkst de verschillende topics implementeert. Ik reik u hiervoor de nodige tools en templates aan.

3. Interne audits

Eenmaal de procedures geïmplementeerd zijn, test ik in hoeverre alles loopt zoals gepland. Werkt nu iedereen daadwerkelijk zoals vastgelegd in de manual? Waar nodig kan nog bijgestuurd worden.

4. Interne opleidingen (optioneel)

Indien nodig worden op basis van de interne audits extra trainingen gegeven aan de mensen, teneinde goed voorbereid te zijn tegen de feitelijke audit.

5. De certificatie audit

Bij uw allereerste certificatie-audit ben ik graag zelf aanwezig, om waar nodig u bij te staan. Daarna bent u in staat zelf uw systeem te dragen. In onderling overleg bepalen we samen hoe we de continuïteit van het systeem verder opvolgen.

Ik wil mijn logistiek bedrijf laten certificeren!

DSR Logistics behaalt IFS Logistics certificaat dankzij food safety coaching van Alexander Platteeuw

Dankzij Alexander hebben wij op hele kort tijd ons IFS Logistics certificaat kunnen behalen. Alexander helpt je vlekkeloos doorheen het IFS parcours. Hij beantwoordt al je vragen, en geeft voldoende uitleg waar nodig. Ook voor alle vragen via mail heb je binnen de paar dagen een passende reactie. Voor ons was het zonder A+ Quality niet gelukt. Ik raad zeker de hulp van Alexander aan voor iedereen die de stap zet naar het behalen van een voedselveiligheidscertificaat!

In korte tijd naar IFS Logistics
Robin, Laurens en teamDSR Logistics

Na een tegenvallende audit riepen wij de hulp in van Alexander om ons kwaliteits- en voedselveiligheidssysteem eens volledig door te lichten en te optimaliseren. Na een grondige gap analyse tegen de BRC for Storage & Distribution standaard, gecombineerd met de BRC for Agents & Brokers norm, kenden we onze prioriteiten. Via hands-on sessies van telkens een halve dag leerde Alexander ons hoe we ons bestaand systeem konden verbeteren, en vooral simplifiëren. We kwamen tot de conclusie dat ons handboek nodeloos complex was geschreven. Mits het nodige schrappen en samenvoegen kwamen we tot een werkbaar geheel, waar alle medewerkers ook baat bij hebben. We blijven graag beroep doen op Alexander voor interne audits en opleidingen in de toekomst, om zo ons systeem levendig te houden.

Advies BRC S&D en BRC A&B
Els BedaGroup Quality Manager, LenersanPoortman (Group Depré)

Nood aan antwoorden of oplossingen
ivm voedselveiligheid?

Contacteer ons
Alexander