Hoe garanties inbouwen tegen voedselfraude in uw supply chain

Het economisch frauderen met voedselgrondstoffen is niet meer uit het nieuws. Sinds het paardenvleesschandaal weten we er alles van. Jammer genoeg duiken ook nieuwe gevallen op. Het gaat steeds om het vervangen van een duurdere grondstof door een goedkoop alternatief. Denk aan fraude met vlees (nog altijd nummer 1 in voedselfraudezaken), olijfolie of vis.

De pers smult van dergelijke verhalen, en bezorgt de voedingsindustrie een slecht imago. Vandaar dat de retail van toeleveranciers en de betrokken partners de nodige garanties eist.

Wat leert u tijdens deze opleiding?

Tijdens een in-house opleiding bespreek ik met u:

  • wat de retailers en standaard eigenaars precies vragen;
  • welke bronnen van informatie je ter beschikking hebt om te leren uit crisissen;
  • hoe u een risicoanalyse (VACCP studie) opzet;
  • welke maatregelen u kan / moet treffen om het risico te beperken.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Voor iedereen die direct of indirect levensmiddelen levert aan de retailsector en voor retailers die erop willen toezien dat de garanties die ze van hun leveranciers eisen ook effectief nageleefd worden.

Tijdens de opleiding gebruik ik cases uit uw bedrijf en ga ik dieper in op situaties die uw medewerkers herkennen. Wie de opleiding ‘Food fraud’ volgt, is na afloop in staat om een food fraud-plan uit te werken en te implementeren.

  • Deze training wordt gegeven in uw bedrijf
  • Gedurende 2 uur
  • Voor maximum 15 personen

Tot 50% tegemoetkoming

Als opleidingsadviseur van de voedingsindustrie ben ik erkend door Alimento, en geven mijn coaching en opleidingen, voor bepaalde cursisten, recht op een financiële tegemoetkoming. Het gaat over werknemers en werkgevers van de voedingsindustrie (paritaire comités 118 en 220). Ook voor uitzendkrachten actief in paritair comité 118 en 220 kunt u genieten van gereduceerde tarieven.

Geïnteresseerd in een ‘Food fraud’ opleiding?

Vraag een in-house opleiding Food Fraud aan
Miet Jacobs Culinor Food Group

In tegenstelling tot de eerder gevolgde opleidingen over het topic 'food fraud', die vaak omslachtig en te theoretisch waren, was de opleiding van Alexander direct praktisch toepasbaar en 'to the point'. Dit alles in een professionele en open sfeer met veel ruimte voor interactie en behandeling van bedrijfsspecifieke topics. Kortom: op korte tijd wordt het onderwerp op een relevante en bruikbare wijze onder de loep genomen. Na de opleiding kan je dan ook meteen van start gaan met de integratie van 'food fraud' in het kwaliteitsmanagement systeem van je bedrijf. Een echte aanrader dus!

Opleiding Food Fraud
Miet JacobsQuality Manager Herselt, Culinor Food Group NV

Nood aan antwoorden of oplossingen
ivm voedselveiligheid?

Contacteer ons
Alexander