Het certificeringstraject voor food producenten

Je wil gecertificeerd geraken tegen BRC, IFS of gelijkaardig? Je krijgt de eis tot certificatie opgelegd van je (retail en andere) klanten? Je wil je bedrijf op de kaart zetten als beste in de klas, en tonen waar je voedselveiligheidsbeheerssysteem voor staat?

Ik kan je helpen!

Hoe ga ik tewerk?

Prospectie

Tijdens ons prospectiegesprek kan ik je haarfijn uitleggen wat het certificeringstraject inhoudt en waar de auditoren tijdens hun screening (audits of assessments) op focussen. Ik adviseer je tevens over je uiteindelijke keuze van norm of standaard. Ik doe dit vanuit mijn ervaring als food safety lead-auditor bij Vinçotte/IsaCert Belgium, waarbij ik zowel in België als in het buitenland meer dan 500 audits uitvoerde.

Volgende normen zijn namelijk de meest gangbare voor jouw bedrijfsactiviteit:

​Misschien krijg je ook eisen opgelegd van klanten omtrent de glutenvrij status van uw producten? Ook daarbij kan ik helpen. Zo heeft BRC een aparte Glutenfree module, maar er is ook de Nederlandse Normenset Glutenvrij. Bij beide schema’s kan ik ondersteuning bieden.

Eenmaal de keuze tot standaard gemaakt is, is het tijd voor actie!

Stappenplan

1. ​Nulmeting of gap-analyse

Een traject begint met een nulmeting van het bestaande kwaliteitssysteem. Wat is er reeds aanwezig, en wat nog niet? Waar zitten de “gaten”, met andere woorden. We bouwen altijd verder op de goede elementen: wat goed is blijft, en wat niet goed is, moet aangepakt worden. Het resultaat van de nulmeting is een plan van aanpak, incl. een inschatting van tijd en budget.

Alle info over uitgebreide voedselveiligheid nulaudits

2. Coaching sessies

Tijdens coaching sessies op het bedrijf gaan we stelselmatig door alle hoofdtukken van de door jou gekozen voedselveiligheidsstandaard. Dit kan een BRC, IFS, FSSC 22000, FAVV autocontrole of andere zijn, zoals bepaald vooraf.

Rekening houdend met jouw business, jouw klanten, en de gevoeligheden van jouw product adviseer ik je hoe je best, meest efficiënt (met een minimum aan papierwerk!) en makkelijkst de verschillende topics implementeert. Ik reik je hiervoor de nodige tools en templates aan. We schrijven samen de procedures uit.

3. Interne audits

Eenmaal de procedures gecoacht en normaliter bij jou geïmplementeerd zijn, test ik in hoeverre alles loopt zoals gepland. Werkt nu iedereen daadwerkelijk zoals vastgelegd in de manual? Is er niks vergeten? Zijn álle geledingen binnen het bedrijf vertrouwd met de misschien nieuwe manier van werken? Waar nodig kan nog bijgestuurd worden.

4. Interne opleidingen (optioneel)

Indien nodig worden op basis van de interne audits extra trainingen gegeven aan de mensen, teneinde goed voorbereid te zijn tegen de feitelijke audit. Doel is om de nakende audit zo goed mogelijk te doorstaan, en vertrouwd te geraken met het type vragen die de auditor op iedereen zal afvuren.

5. De 3-maanden inwerkperiode

Eenmaal het systeem op poten staat, geldt in een inloopperiode van 3 maanden vooraleer een extern, onafhankelijk certificatie bureau (ik adviseer je bij je keuze hierin) een audit bij jou wil doen. Logisch, want er moet een minimum aan historiek zijn aan registraties. Denk aan traceerbaarheid, registraties van trainingen, reiniging, etc.

6. De certificatie audit

Bij je allereerste certificatie-audit ben ik graag zelf aanwezig, om je waar nodig bij te staan. Daarna ben je in staat zélf je systeem te dragen. In onderling overleg bepalen we samen hoe we de continuïteit van het systeem verder opvolgen. Vergeet niet: de eerste 3 maanden na de initiële certificatie audit zijn de gevaarlijkste qua continuïteit van het systeem.

 

Tot 50% tegemoetkoming

Als erkend opleidingsadviseur van de voedingsindustrie door Alimento, geven de coaching en de opleidingen die ik geef, voor bepaalde cursisten, recht op een financiële tegemoetkoming. Het gaat over werknemers en werkgevers van de voedingsindustrie (paritaire comités 118 en 220). Ook voor uitzendkrachten actief in paritair comité 118 en 220 kan je genieten van gereduceerde tarieven.

Ik wil een voedselveiligheid certificaat!
Bakkerij Thyssen N.V.
Mauro Bakkerij Thyssen-2

Onze stage 1 ISO 22000 audit viel behoorlijk tegen. Uit verschillende bronnen werd ons Alexander aangeraden om de situatie recht te trekken. Op een hels tempo van 6 maanden bereidde hij ons voor op een combi FSSC 22000 – autocontrole audit, die we dan ook met gunstig gevolg doorstonden.

Hoe speelden wij dit klaar?
Jorgen De Pelsmaeker, CEO van The Spice Factory, beveelt A+ Quality aan voor ondersteuning voedselveiligheid management

Alexander hielp ons in de voorbereiding naar onze jaarlijkse BRC / IFS Food Safety audit. Voor sommige nieuwe teamleden was dit extra spannend maar Alexander bood niet alleen technische ondersteuning inzake de normeisen, hij zorgde ook voor een coaching van het QA-team en bouwde bovendien mee aan het creëren van een nóg groter bewustzijn inzake kwaliteit en voedselveiligheid in de ganse organisatie.

Quality runs the show bij The Spice Factory en het resultaat was dan ook weerom een geslaagde BRC / IFS audit.

Food Safety Culture voor het ganse team
Jorgen De PelsmaekerCEO, The Spice Factory

Nood aan antwoorden of oplossingen
ivm voedselveiligheid?

Contacteer ons
Alexander