Nieuwe versie microbiologische richtwaarden

Gebruik jij ook reeds sinds jaar en dag de microbiologische richtwaarden van Prof. Debevere (UGent) als leidraad bij je dagelijks food safety beheer? Weet dat je zeker niet de enige bent. Dit document wordt algemeen gebruikt in de food industry én wordt tevens aanvaard door de retail. Handig als je in discussie bent met je klant.

Welnu, onlangs (april 2018) werd een update gepubliceerd. Het is een lijvig (480 blz!) boek geworden, met heel veel background info, en bijkomende productcategoriën (ook jij vond in de versie van 2010 misschien niet altijd de groep waarin jouw productgamma thuis hoorde). Naast de wettelijke criteria zijn opnieuw vele bijkomende parameters opgenomen zoals totaal kiemgetal, S. aureus, etc., met duidelijke vermelding voor welke type levensmiddelen ze relevant zijn. Na een eerste diagonale screening valt mij vooral ook op dat, daar waar vroeger normen van een grootte orde 1 x 10x golden, dit nu eerder 3 x 10x is geworden.

Het boek is nu volledig in het Engels geschreven. En aangezien Prof. Debevere met pensioen is, is Prof. Uyttendaele eerste auteur.

Ik maak hier absoluut geen reclame, en heb nul komma nul commerciële belangen met de vakgroep Voedselveiligheid UGent, maar dit is toch een naslagwerk om als food safety manager in huis te hebben.

Je kan de ebook versie voor een prikje kopen op bol.com.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *