NIS2: cybersecurity wordt verplicht deel van je Food Defense Mitigation Plan

NIS2: cybersecurity wordt verplicht deel van je Food Defense Mitigation Plan

In de huidige digitale wereld anno 2024 is cybersecurity niet langer een optie, maar een noodzaak, zeker voor bedrijven in de voedingsindustrie. Met de nieuwe Europese NIS2-richtlijn (Netwerk- en Informatiesystemen), die de oude NIS1-richtlijn vervangt, wordt deze noodzaak nog urgenter. Deze Europese regelgeving, vanaf oktober 2024 nationale wetgeving in België, legt minimale beveiligingsmaatregelen vast die organisaties moeten implementeren om hun digitale infrastructuur te beschermen. In dit artikel bespreek ik hoe je als voedingsbedrijf kunt voldoen aan de NIS2-richtlijn en waarom cybersecurity een essentieel onderdeel is van je food defense mitigation plan. (mitigation = risicobeperking, nvdr)

Wat is de NIS2-Richtlijn?

Maar laat ons beginnen bij het begin…

De NIS2-richtlijn is ontworpen om de cyberweerbaarheid van essentiële en belangrijke dienstverleners in Europa te verbeteren. Organisaties met meer dan 50 medewerkers of een jaaromzet en balanstotaal van meer dan €10 miljoen vallen onder deze richtlijn. Dit betekent dat veel voedingsbedrijven, die een cruciale rol spelen in de maatschappij en economie, aan deze nieuwe regelgeving moeten voldoen. Bovendien worden organisaties die onderdeel zijn van de toeleveringsketen van deze essentiële diensten ook beïnvloed, zelfs als ze zelf niet direct onder de NIS2-richtlijn vallen. Dus ja, ook je leverancier van verpakkingsmaterialen, of je transporteur waar je dagelijks mee samenwerkt, zit ook mee in het schuitje!

Waarom is Cybersecurity Cruciaal voor Voedingsbedrijven?

Voedingsbedrijven zijn een aantrekkelijk doelwit voor cybercriminelen vanwege de grote hoeveelheden gevoelige informatie die ze beheren, zoals recepten, klantgegevens en logistieke informatie. Een cyberaanval kan niet alleen leiden tot financiële verliezen, maar ook tot reputatieschade en verstoring van de voedselvoorzieningsketen, om nog maar te zwijgen van voedselveiligheidsincidenten door verlies aan traceerbaarheid. Door cybersecurity als integraal onderdeel van je food defense mitigation plan op te nemen, kun je dergelijke risico’s minimaliseren en de continuïteit van je bedrijfsvoering waarborgen.

Implementeren van de NIS2-Richtlijn: Checklist

Om aan de NIS2-richtlijn te voldoen, moeten voedingsbedrijven een reeks beveiligingsmaatregelen implementeren. Hier is een checklist met essentiële stappen:

  1. Beveiligingsbeleid en -procedures: Ontwikkel en implementeer een gedetailleerd beveiligingsbeleid dat de rollen en verantwoordelijkheden binnen de organisatie duidelijk definieert.
  2. Risicobeoordeling: Voer een uitgebreide risicobeoordeling uit om de potentiële bedreigingen en kwetsbaarheden in je systemen en processen te identificeren. Denk hierbij dus aan hoe jouw leveranciers met de NIS2 richtlijn omgaan.
  3. Technische Beveiligingsmaatregelen: Implementeer technische maatregelen zoals firewalls, antivirussoftware, en encryptie om je systemen te beschermen tegen cyberaanvallen.
  4. Bewustwording en Training: Zorg ervoor dat al je medewerkers zich bewust zijn van de cyberdreigingen en de beste praktijken voor informatiebeveiliging volgen. Food Safety Culture, de link is bij deze gelegd!
  5. Incidentrespons en Continuïteitsplanning: Stel een incidentresponsplan op om snel te kunnen reageren op cyberincidenten en zorg voor continuïteitsplannen om de bedrijfsvoering bij een aanval voort te zetten. Dit zou, als het goed is, al een onderdeel van je contingency plan moeten zijn (al een verplichting voor BRCGS, IFS, e.a. GFSI normen).

Zorgplicht en Meldplicht

Onder de NIS2-richtlijn hebben organisaties niet alleen een meldplicht bij beveiligingsincidenten, maar ook een zorgplicht. Dit houdt in dat je proactief maatregelen moet nemen om de digitale veiligheid en de continuïteit van je dienstverlening te waarborgen. Toezichthouders kunnen boetes opleggen bij niet-naleving van deze verplichtingen. Voedingsbedrijven hebben tot eind 2024 de tijd om zich voor te bereiden op de EU richtlijn.

Conclusie: maak je klaar

De implementatie van de NIS2-richtlijn is een complexe maar noodzakelijke stap voor voedingsbedrijven om hun cyberweerbaarheid te verhogen. Door cybersecurity als een kernonderdeel van je food defense risicobeperkingsplan te beschouwen, kun je niet alleen voldoen aan de wettelijke vereisten, maar ook de integriteit en (voedsel)veiligheid van je voedingsketen beschermen. Begin vandaag nog met het implementeren van de noodzakelijke maatregelen om je bedrijf te beschermen tegen de groeiende cyberdreigingen.

Voor meer informatie over de NIS2-richtlijn en een uitgebreide checklist, bezoek de website van Vlaio.

NIS2-richtlijn in detail

Alexander Platteeuw

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *