Staatsblad publiceert nieuwe regels voor werknemers in contact met voedingswaren

Op 23 mei 2014 verschenen in het Belgisch Staatsblad:

“AFDELING V/II.- WERKNEMERS IN CONTACT MET VOEDINGSWAREN 
Art. 25/6. Deze afdeling is van toepassing op de werkgevers die werknemers tewerkstellen die activiteiten uitoefenen die een behandeling of een onmiddellijk contact inhouden met voedingswaren of -stoffen die bestemd zijn voor consumptie of voor verkoop en die kunnen worden besmet of bezoedeld.
Art. 25/7. Onverminderd de toepassing van artikel 29, verstrekt de werkgever in samenwerking met zijn interne en/of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk een adequate opleiding aan zijn werknemers over de richtsnoeren en procedures in verband met voedselhygiëne.
Art. 25/8. De werkgever voert minstens om de vijf jaar een analyse uit op het niveau van elke groep van werkposten of functies en op het niveau van het individu om de risico’s inzake welzijn te evalueren die voor de werknemers zoals bedoeld in artikel 25/6 voortvloeien uit het contact met voedingswaren en waarbij ook rekening wordt gehouden met de aspecten inzake voedselhygiëne.
De werkgever legt binnen de twee maanden na de analyse de resultaten ervan voor aan het Comité voor preventie en bescherming op het werk.” 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *