FAVV adviseert over contaminanten zonder wettelijke limiet

Het Wetenschappelijk Comité van het FAVV heeft enkele voorstellen gedaan m.b.t. chemische contaminanten waarvoor tot op heden nog geen wettelijke limieten zijn. Het gaat meer bepaald over aluminium, nitraten en nitrieten, en tributyltin, en dit voor specifieke types van levensmiddelen.

Wie over chemische contaminanten spreekt, denkt onmiddellijk aan de EU Verordening 1881/2006. Echter, daarin staan bovengenoemde stoffen dus niet opgelijst, waardoor onzekerheid bestaat bij bedrijven over de te hanteren limieten.

Ik bespaar je alvast het lezen van 37 bladzijden. Op bladzijde 4 en 5 vind je het belangrijkste: de tabellen met de uiteindelijke getallen. Dit wil dus zeggen dat je vanaf nu deze waarden mag / kan hanteren als referentie in discussies met leveranciers, klanten, maar ook in je eigen HACCP studie. Let wel: dit is geen wetgeving! Het blijft “maar” een advies. Maar, wel handig dat er eindelijk referentiemateriaal voorhanden is.

Het volledig advies vind je hier.

Worstel je zelf met wetgeving rond contaminanten, en hoe deze te gebruiken? Geef me een seintje en we bekijken samen hoe dit voor jouw situatie moet geïnterpreteerd worden.

Contacteer me

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *