Nieuwe limieten voor nitriet en nitraat in levensmiddelen in Europa

Lees zeker verder als je producent / distributeur / handelaar bent van kazen, vleesproducten of vleesbereidingen.

Op 29 oktober 2023 trad de nieuwe EU Verordening 2023/2108 in werking, waarin verstrengde eisen werden opgesteld voor nitriet en nitraat in kazen, vleesbereidingen en vleesproducten.

Bijkomend werden eisen omtrent de zuiverheid van dit nitriet en nitraat vastgelegd onder de vorm van maximum gehaltes voor lood, kwik en arseen in deze additieven.

Gelukkig krijg je als fabrikant een overgangsperiode om je aan te passen: deze keer van 2 jaar. M.a.w.: je hebt nog tijd tot 29 oktober 2025. Voor kazen geldt een uitzondering, omdat de rijpingstijd die voorafgaat aan het in de handel brengen hiervan, voor sommige producten meer dan 24 maanden kan zijn.

Deze verstrengde normen komen er op basis van aanbevelingen van het EFSA (European Food Safety Authority).

Tot en met 29 april 2024 mogen de betreffende levensmiddelenadditieven die niet voldoen aan de nieuwe maximumwaarden voor lood, kwik en arseen nog aan levensmiddelen worden toegevoegd.

De zuiverheidseisen van levensmiddelen additieven zijn opgenomen in EU Verordening 231/2012, en worden dus nalv. bovengenoemde wijzigingen aangepast, net zoals de EU Verordening 1333/2008 omtrent de toegestane levensmiddelen additieven zelf. Nog even geduld hiervoor, zo merk ik op in Eur-Lex, de website van de Europese wetgevingen.

Sowieso is het dus de bedoeling dat je je HACCP studie en analyseplan evalueert.

De volledige EU Verordening 2023/2108 kan je hier nalezen.

Wil je meer inzicht in de toch wel complexe wetgeving van levensmiddelen?

Spijker je kennis Wetgeving Levensmiddelen bij via gerichte coaching

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *