FAVV omzendbrief over Listeria monocytogenes en challenge testen

Update: op 13/03/23 verscheen een update (versie 1.1) van onderstaande FAVV omzendbrief: lees hier wat er juist veranderd is.

De EU Verordening 2073/2005 legt vast dat je de strengste norm, nl. afwezig in 25g, moet toepassen voor kant-en-klare levensmiddelen waarin Listeria monocytogenes kan uitgroeien, en dit gedurende de ganse houdbaarheid. Hiervan mag je afwijken, nl. de zwakkere norm <100/g hanteren, als je kan aantonen dat diezelfde Listeria monocytogenes niet KAN uitgroeien.

Vraag is: hoe bewijs je dat laatste? De wetgeving biedt enkele handvaten, zoals een houdbaarheid van max. 5 dagen, een aw < 0.92, een pH < 4.4 of een combinatie van een aw < 0.95 én pH < 5, maar, en hier komt de omzendbrief in het verhaal, je mag je ook beroepen op challenge testen. De testen waar iedereen een beetje schrik van heeft…

De reden voor die angst: de onduidelijkheid vanwege de wetgever. Wat moet er nu juist getest worden, en onder welke condities gedurende de ganse houdbaarheid, etc.?

Met de recente omzendbrief wil het FAVV duidelijkheid scheppen. Op het eerste zicht lijken ze mij daar ook in geslaagd. De tijd zal uitwijzen waar er nog moet bijgeschaafd worden. Goed initiatief dus, temeer daar ik bij zeer veel bedrijven die nood voel.

Lees de volledige omzendbrief hier en beslis of je challenge testen moet uitvoeren.

Meer hulp bij de interpretatie van EU Verordening 2073/2005

Alexander Platteeuw

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *