Listeria, once again

Vrij snel na versie 1.0 van de FAVV omzendbrief over Listeria challenge testen kwam versie 1.1 uit (gepubliceerd op 13/03/23).

Vanwaar de update?

Even in het kort: het FAVV publiceerde deze versie na vragen en onduidelijkheden in versie 1. Er staan geen fundamentele nieuwe dingen in, maar toch belangrijk om weten zijn deze:

  • Als je steunt op predictive modelling of literatuur, kan je je nadien beperken tot een challenge test op slechts 1 lot, op voorwaarde dat je uit diezelfde literatuur of modellering kon afleiden dat groei van L. monocytogenes NIET ondersteund werd (of dat de groei lager was dan 0.5 log).
  • Je kan challenge testen ook vervangen door houdbaarheidstesten op 3 gecontamineerde loten, maar dan zijn wel minstens 30 tellingen op dat lot nodig.
  • Bijlage 4 is het tabelletje waarin de link gegeven wordt tussen het groeipotentieel (in log), en de mogelijke conclusies op dag 0. Niet onbelangrijke update!

Dit zijn de belangrijkste aanpassingen, en al meteen van kracht.

Wil je weten of je de juiste denkwijze hebt toegepast bij het bepalen van je challenge testen? Contacteer me voor meer toelichting.

Ik wil mij verdiepen in Listeria challenge testen
De FAVV omzendbrief ``Listeria challengetesten`` in al zijn glorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *