FAVV omzendbrief drinkbaar water gewijzigd

Op 6 mei 2020 publiceerde het FAVV enkele wijzigingen in de omzendbrief over drinkwater voor de levensmiddelensector.

Zoals je weet ben je als voedingsbedrijf wettelijk verplicht om water van drinkbare kwaliteit te gebruiken als ingrediënt, alsook voor de reiniging van je oppervlaktes, lokalen, etc.

Ik refereer vooraf graag naar eerdere berichten van het FAVV over de voedselveiligheid van het gebruikte water: als er pathogenen vastgesteld worden in het water, dan geldt dit als een voedselveiligheidscriterium, en moet er dus gerecalld worden! Voedselveiligheidscriteria in de omzendbrief zijn identiek aan deze beschreven onder de  “minimumvereisten”. Het is maar dat je het weet…

Nieuw water

Een nieuw soort water werd gedefinieerd, namelijk: “productwater”. Volgens de definitie in de omzendbrief is dit:

“…water, met als oorsprong een levensmiddel, dat gewonnen wordt tijdens de verwerking van levensmiddelen/ingrediënten in dezelfde levensmiddeleninrichting als waar het gebruikt zal worden.”

Dit heeft tot gevolg dat de verplichte controles (microbiologisch en chemisch) niet alleen meer gelden voor het water dat je uit de kraan haalt, maar ook dus voor dit productwater. Denk hierbij aan hergebruikt kookvocht, water uit de koeltrog, gesmolten ijs, etc.

Schematisch overzicht van beschikbaar water

Nieuw is ook dat er vanaf nu een (schematisch) overzicht beschikbaar moet zijn van alle water in het bedrijf. Hierbij dient vermelding gemaakt te worden van de verschillende oorsprongen op de verschillende aftappunten. Ben je BRC of IFS gecertificeerd, dan ken je deze eis al van vroeger.

HACCP gevarenanalyse

Uiteraard dien je het gebruik van drinkbaar water in je HACCP gevarenanalyse op te nemen, maar in de omzendbrief onder sectie 5.3 (en 5.4.1) wordt nog eens haarfijn uitgelegd wat exact verwacht wordt van het bedrijf.

Het analyseplan

Qua frequentie van staalname is er weinig veranderd. Het is nog meer dan tevoren de bedoeling dat je de analyses spreidt doorheen het jaar, en dat je staalnames een goed beeld geven van het doel waarvoor je het water gebruikt.

En uiteraard wil men nog eens benadrukken dat de vereiste frequenties MINIMUM frequenties zijn. Met andere woorden: als je risicoanalyse aantoont dat je meer moet analyseren, dan moet dat ook gebeuren.

Te analyseren parameters veranderen op zich niet: er is nog steeds het onderscheid tussen parameters van groep A en groep B.

Conclusie: drinkwater blijft in België een complex gegeven. Een omzendbrief van 25 bladzijden (inclusief bijlagen spreken we over 40 bladzijden) om een KB toe te lichten maakt het wel extra moeilijk voor de operatoren in de voedselketen. Wie geraakt er op den duur nog wijs uit?

Heb je twijfels of moeilijkheden bij het interpreteren van deze omzendbrief, contacteer mij dan zeker. Ik help jou om jouw analyseplan conform aan de wettelijke vereisten op te stellen.

Ik wil hulp bij mijn water beheersplan

De volledige omzendbrief, inclusief aanduiding van de wijzigingen, vind je hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *