Is er een dokter in de zaal?

Noot: dit artikel doet enkel uitspraak over wat er geëist wordt in het kader van voedselveiligheid, m.a.w. door het FAVV en de privéstandaarden zoals BRC, IFS, etc.

Medische attesten. Ik merk dat er nog veel onduidelijkheid heerst over wat nu wel en niet moet in de sector van de levensmiddelen.

Daarom even op een rijtje wat er van jou verwacht wordt en hoe je dit kan invullen.

De wetgever

In het Koninklijk Besluit van 13 juli 2014 staat:

“Personen die rechtstreeks in contact komen met levensmiddelen dienen door middel van een medisch attest te bewijzen dat geen enkele medische reden hun activiteit in de levensmiddelensector in de weg staat.”

In mensentaal: je moet een bewijs hebben dat jijzelf geen besmetting vormt voor de producten die je manipuleert.

Dit attest moet volgende gegevens bevatten:

  • Gegevens van de onderzochte persoon
  • Gegevens van de arts
  • Datum
  • Verklaring van geschiktheid
  • Eventuele specifieke preventieve maatregelen

And that’s it. Het FAVV heeft een goede template gemaakt die mag gebruikt worden. Download deze hier.

Wist je trouwens dat dit attest evengoed door de huisarts mag uitgereikt worden? Jawel! Je hoeft dus helemaal geen bus van een gespecialiseerde dienst te laten komen. Veel (kleinere) bedrijven weten dit niet.

De meeste onduidelijkheid bestaat nog over de geldigheidsduur. Hetzelfde KB is formeel: medische attesten zijn 3 jaar geldig. Let wel, dit geldt in het kader van voedselveiligheid. Er is daarnaast nog altijd wetgeving m.b.t. personen met een veiligheidsfunctie, mensen die zware lasten tillen, enz. Informeer je dus eerst vooraleer je zomaar al je personeel terugschroeft naar 3 jaar. De wetgever is bezig om alle afzonderlijke wetgevingen hierrond te synchroniseren, maar ja, dat kan even duren…

En wat met onze BRC, IFS dan?

Er is geen enkele standaard die bovenstaande attesten eist. In Nederland bestaat zoiets als ons medisch attest zelfs niet. De gangbare standaarden eisen enkel dat je de lokale wetgeving respecteert.

Opgepast bij interims en jobstudenten! Als iemand werkt met een interimcontract, dan is het interimkantoor de feitelijke werkgever, en moet deze dus instaan voor het medisch attest. Bij audits zie ik dat het hier wel eens misloopt. Zorg er dus voor dat je goede afspraken maakt hierover met je interimkantoor, en dat zij de attesten altijd beschikbaar hebben. Ook is het niet de bedoeling dat zij de interim pas laten screenen wanneer hij/zij al 6 maanden in dienst is. In principe moet dit attest er al zijn bij aanvang van de eerste dag.

Tot slot: wist je dat een medisch attest NIET nodig is voor:

  • personen die bakken fruit en groenten verplaatsen maar niet rechtstreeks met die producten in aanraking komen (bv. in de veiling of supermarkt)
  • personen die levensmiddelen in een volledig gesloten verpakking hanteren
  • obers en zaalpersoneel
  • kassapersoneel

Klik hier als je meer vragen hebt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *