Radioactief water

In mijn vorige nieuwsbrief schreef ik al dat een nieuw KB van kracht werd omtrent de radioactiviteit in water. Dit KB is een omzetting van een EU Richtlijn. Rijkelijk laat, maar… vanaf 28 december 2016 is dit dus in voege.

Waarover gaat het?

Drinkwater kan radioactief besmet zijn, zo heeft men geoordeeld in Europa. Vandaar dat er controles op moeten gebeuren. Dit is vastgelegd in het KB van 31 mei 2016.

Geen paniek echter: als je enkel leidingwater gebruikt, ligt de verantwoordelijkheid bij de watermaatschappij, en hoef je dus in wezen niets te doen. Anders is het echter als je putwater of grondwater gebruikt.

Wat moet je doen?

Belangrijk: het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) beheert in België alles rond radioactiviteit. En dus niet het FAVV. Het Voedselagentschap verwijst dan ook rechtstreeks door naar het FANC. Opmerkelijk is toch dat het FAVV hier verder niet veel ruchtbaarheid aan gegeven heeft.

Eerste stap: op de pagina van het FANC moet je je bedrijf aanmelden (dit doe je hier), en een jaarlijks “zelfcontroleprogramma” (om het woord autocontrole niet in de mond te hoeven nemen) voorstellen. Het aantal analyses hangt af van je dagelijks verbruik.

Let wel: indien je verbruik < 100 m³ / dag bedraagt, dan bepaalt het FANC zelf, en niet jij, de frequentie van analyses (o.a. op basis van je ligging in België). Indien je meer dan 100 m³ verbruikt, dan volg je de waarden uit Tabel 1 van het KB van 31 mei 2016.

Op de webpagina van het FANC zelf staat tekst en uitleg. Bekijk zeker ook de bijlagen onderaan de tekst, waarin voorbeelden staan. Niet altijd volgens het KISS principe (Keep It Stupid Simple), maar ja, het blijft een overheidsdienst natuurlijk… Waar het op neer komt, is dat je een schets maakt van de waterdistributie in je bedrijf, te starten bij het binnenkomen, en waarbij je de behandelingen en samenloop van stromen in kaart brengt. Op basis daarvan bepaal je dan de staalnameplaats.

Ik zou zeggen: contacteer zeker je (geaccrediteerd) labo voor meer info over de praktische invulling.

… een verwittigd food safety manager weet wat te doen.

Nog vragen over je wateranalyses? Neem contact op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *