Wettelijke wijzigingen in food

Er is recentelijk links en rechts wat gepubliceerd in de wetgeving waar je toch best eens even naar kijkt. Misschien is niet alles van toepassing voor jouw product, maar, een verwittigd food safety manager…

Here we go:

Drinkwater

EU Richtlijn 2020/2184 i.v.m. drinkbaar water moet door België ten laatste tegen 12/01/23 omgezet worden in nationale wetgeving. Dat wordt dus wel de hoogste tijd! Aangezien nationale wetgeving nooit “zwakker” maar minstens “strenger” kan zijn dan Europese wetgeving, weten we al het volgende:

Voor metalen zijn nieuwe normen opgenomen in de tekst.

Vrije chloor staat niet meer vermeld. Afwachten wat de Belgische wetgever hier van maakt (zij kunnen dus nog altijd deze parameter opnemen in een KB – wait and see).

De frequentie van analyse voor kleine verbruiken (<100 m³ per dag) gaat omhoog.

PFAS is een nieuwe parameter om te analyseren.

De volledige richtlijn vind je hier. 

PFAS

Op die PFAS kom ik graag nog even terug.

In Nederland zijn al 4 PFAS’en in FCM (food contact materials) verboden, en dit n.a.l.v. de vaststelling door het EFSA dat deze PFAS’en toxischer zijn dan oorspronkelijk gedacht. 

Maar de belangrijker is wel de Europese Verordening 2022/2388 die op 1 januari 2023 van kracht wordt, en die maxima oplegt voor eieren, vis, schaaldieren, tweekleppige weekdieren, vlees en eetbaar slachtafval. Is je analyseplan al aangepast?

Contaminant kwik

Gebruik je vis, voedingssupplement of zout in jouw proces? Dan weet je vast dat er nieuwe normen voor kwik verschenen zijn in EU Verordening 2022/617.

Gerecycleerd plastic

En dan is er nog de publicatie van de EU Verordening 2022/1616 omtrent het gebruik van recyclaat in verpakkingsmaterialen en FCM’s in het algemeen. Jawadde zeg. Deze wetgeving is de vervanging van de 282/2008 Verordening, en is geschreven in het kader van de verplichting om, vanuit milieu standpunt, meer te recycleren. Allemaal goed en nobel, maar hoe bewaak je dan je food contact geschiktheid van je plastics? Dat is de insteek. De uitwerking ervan is dus een complex gegeven geworden waarbij in grote lijnen valt samen te vatten dat zowel de extrudeerder als de recycleerder info moet verschaffen aan de keten omtrent het recyclageproces, de hoeveelheid recyclaat gebruikt, diens wettelijke goedkeuring om te mogen recycleren, en dies meer. Deze info dient verder in de keten te worden gecommuniceerd tot bij de gebruiker. Een uitzondering is voorzien indien het recyclaat achter een functionele sperlaag (barrière, in de volksmond) zit.

Pas op: deze nieuwe verordening is al van kracht sinds 10 oktober 2022! Check dus zeker bij je leveranciers die je bvb. rPET leveren of zij al conform werken.

Er zijn echter nog zeer veel onduidelijkheden, en verduidelijkingen door de wetgever zullen nodig zijn, temeer omdat deze wetgeving zo’n impact heeft op een ganse keten.

Wordt dus zeker vervolgd. Hou deze nieuwsbrief in de gaten voor meer toelichting omtrent gerecycleerde plastics in contact met levensmiddelen.

Meer info: de wettekst zelf alsook een beknopte samenvatting door SGS.

Opleiding nodig?

Is dit allemaal wat veel voor je? Wil je op maat, in-house advies over wetgevingen rond voedselveiligheid?

Verhoog je kennis Food wetgeving

Alexander Platteeuw

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *