Klokkenluidersregeling verplicht voor organisaties met 50-250 medewerkers

BRC Agents & Brokers 1

Belangrijke veranderingen sinds 17 december 2023: Anonieme Meldingsplicht voor Middelgrote Bedrijven

Ben je betrokken bij een organisatie met een personeelsbestand tussen de 50 en 250 medewerkers? In dat geval is het essentieel dat je op de hoogte bent van de recente veranderingen met betrekking tot klokkenluidersregelingen binnen je bedrijf.

Kernpunten van de uitgebreide klokkenluidersregeling

  1. Informeer alle medewerkers over de procedure voor het doen van anonieme meldingen.
  2. Zorg ervoor dat elke melding wordt geregistreerd en bijgehouden gedurende de gehele dienstperiode van de klokkenluider.
  3. Garandeer de bescherming van de klokkenluider, een cruciaal aspect om ervoor te zorgen dat meldingen serieus worden genomen.
  4. Integreer de klokkenluidersregeling in je interne procedures.

Duidelijkheid over Werknemersaantallen: Inclusief uitzendkrachten, stagiairs en vrijwilligers

Voor degenen die zich afvragen wie er allemaal moet worden meegeteld bij het bepalen van het aantal werknemers, de wetgever heeft hier al rekening mee gehouden. Zowel uitzendkrachten, stagiairs als vrijwilligers worden meegeteld.

Grote bedrijven en klokkenluiderregeling

Bij een groep bedrijven geldt de regeling indien een individuele site meer dan 50 werknemers heeft. Dit betekent dat een corporate structuur met bijvoorbeeld 7 sites, elk met 51 werknemers, 7 keer moet voldoen aan de klokkenluiderregeling.

Brede toepassing van de Europese wetgeving

De soorten meldingen die onder deze regeling vallen, omvatten diverse kwesties zoals voedselveiligheid, menselijke veiligheid, corruptie, pesterijen, witwassen, en dergelijke mistoestanden. Alle vormen van wangedrag kunnen gemeld worden volgens deze Europese wetgeving (EU Richtlijn 2019/1937, en omgezet is in Belgisch recht op 28 november 2022).

Onpartijdigheid van de Vertrouwenspersoon

Een kritisch aspect is dat de aangewezen vertrouwenspersoon of meldingsbeheerder voldoende onpartijdig moet zijn. Het benoemen van bijvoorbeeld de CEO als vertrouwenspersoon is geen aanbevolen praktijk… Dit mag dus een intern, maar evengoed een extern(e) persoon of instantie zijn.

Wist je dat je ook bij mij terecht kan voor een abonnement Vertrouwenspersoon?

Meer info over Vertrouwenspersoon Alexander Platteeuw

De volledige wettekst lees je hieronder:

Belgische wet van 28 november 2022 omtrent de bescherming van melders

Alexander Platteeuw

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *